ПОКАНА

По инициатива на д-р Емил Димитров на 5 декември 2011 г., понеделник, от 18,00 ч. в зала № 1 на СУ „Свети Климент Охридски” ще бъде учредено Общество „Достоевски” в България.

 Учредителното събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Устав на Обществото.
  2. Избор на Управителен съвет и председател.
  3. Приветствие от председателя на International Dostoevsky Society проф. Дебора Мартинсен (САЩ, Columbia University).
  4. Представяне на кн. № 3 (2011) на сп. Философски алтернативи, посветена на 190-годишнината от рождението и 130-годишнината от смъртта на Фьодор Достоевски.

Лекция на тема Онтопоетиката на Достоевски ще изнесе д-р Емил Димитров.

За контакти с организаторите:

e-mal: edimitrov@gbg.bg

GSM: 0896 73 21 79